Bestyrelsesarbejde i en uprøvet virkelighed

Vi står i en situation, som ingen har nogen erfaring med.
Det stiller nogle helt særlige krav til bestyrelsernes arbejde – og specielt når det foregår virtuelt. Derfor har vi arrangeret 4 gratis webinarer á 50 minutters varighed med temaet
”Bestyrelsesarbejde i en uprøvet virkelighed …”


Hvert webinar giver dig mulighed for at høre – og spørge til – hvorledes et par tunge bestyrelsesprofiler selv tackler og har tacklet situationen.


Download recording på følgende webinarer:


AFSLUTTET - Torsdag den 30. april 2020 kl. 10.00.

Ledelsesansvar i en coronatid

DOWNLOAD RECORDING OG SE PRÆSENTATIONEN


AFSLUTTET - Torsdag den 16. april 2020 kl. 10.00.

Virtuelle møder – 8 anbefalinger til sikring af velfungerende, digitale bestyrelsesmøder.

DOWNLOAD RECORDING


AFSLUTTET - Tirsdag den 7. april 2020 kl. 10.00.

Bestyrelsesarbejde i uforudsigelige tider – hvordan kan

bestyrelsen bidrage til at holde hovedet koldt og hjertet varmt?

DOWNLOAD RECORDING


DOWNLOAD RECORDING

WEBINAR: 30. april 2020 kl. 10.00

Ledelsesansvar i en coronatid

Indlægsholder:

Nikolaj Juhl Hansen, Co-Head of Corporate M&A og Andreas Hammer, Head of Insolvency, Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab

Vært

Søren Jakobsen, Executive Advisor & CEO Agility Consulting Group


Som bestyrelsesmedlem skal man passe ekstra på i krisetider som denne. Selvom der måske vil være lidt videre rammer for at bestyrelsen kan træffe forkerte beslutninger kan man stadig ifalde ansvar hvis man ikke gør arbejdet grundigt nok eller fortsætter for længe. En ting er sikkert: man skal langt tættere på forretningen og hurtigt i løbende dialog med banker og andre finansieringskilder. 

Nikolaj Juhl Hansen

Co-Head of Corporate M&A,

Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab

Dagsorden
- Hvad er ledelsesansvar?

- Ledelsesansvar gælder stadig selvom vi er i en krisetid

- Fokus på likviditet nu og på sigt, også selvom hjælpepakkerne og andre tiltag giver midlertidig luft

- Hvad er kravene til bestyrelsens udøvelse af skøn

- Håbløshedstidspunktet – hvornår skal man trække stikket

- Ansvar for udnyttelse af hjælpepakker

- War stories


Det bliver højaktuelt, inspirerende og live! Vi håber, at du har tid og lyst til at være med.


Andreas Hammer

Head of Insolvency,

Magnusson Denmark Advokatpartnerselskab

Søren Jakobsen

Executive Advisor & CEO

Agility Consulting Group

DOWNLOAD RECORDING

WEBINAR: 16. April kl 10:00

"Digitale" Virtuelle møder og 8 anbefalinger til sikring af velfungerende, digitale møder

Indlægsholder:

Mette Ehlers Mikkelsen, bestyrelsesformand for Figaf og Aqwenda Investments

Vært

Daniel Hansen, Country Manager i Admincontrol


Mette Ehlers Mikkelsen

Bestyrelsesformand for Figaf og
Aqwenda Investments


Webinaret vil besvare spørgsmål som:

- Hvilke digitale værktøjer understøtter bedst netop bestyrelsesmøder?

- Hvordan sikrer du, at bestyrelsen kan mødes fleksibelt og digitalt og dermed støtte virksomhederne under og efter krisen?

- Hvorfor kræver et virtuelt bestyrelsesmøde noget andet af din forberedelse af mødet?

- Hvordan sikrer du dig mod spildtid og afbrydelser?

- Hvordan sikrer du, at mødet kommer omkring nødvendige emner og beslutninger?

- Hvordan starter du mødet godt op og sikrer tillid og ejerskab af beslutningerne?

- Hvordan håndterer du emner, der har forskellig karakter og kræver forskellig mødeledelse?

- Hvad bliver ’New normal’ efter krisen?


Det bliver højaktuelt, inspirerende og live! Vi håber, at du har tid og lyst til at være med.


Daniel Hansen

Country Manager i Admincontrol. 

DOWNLOAD RECORDING

WEBINAR: 7. April kl 10:00

Bestyrelsesarbejde i uforudsigelige tider – hvordan kan bestyrelsen bidrage til at holde hovedet koldt og hjertet varmt?

Indlægsholder:
Lasse Bolander, bestyrelsesformand hos COOP

Vært

Søren Jakobsen, Executive Advisor & CEO Agility Consulting Group


Webinaret vil besvare spørgsmål som: 

- Hvilken rolle spiller bestyrelsen under den nuværende krise? Og hvilke særlige krav stiller det  til formanden?

- Iværksatte initiativer, og deres inbyrdes prioritering - hvad er de vanskeligste afvejninger? 

- Traditionel kriseledelse eller ej? Hvad er de sørste overraskelser, og hvad er læringen heraf? 

- Normalisering. Hvilke scenarier arbejdes der med for krisens varighed? Hvilke forberedelser gøres der? Og hvad bliver "the new normal"?


Det bliver højaktuelt, inspirerende og live! Vi håber, at du har tid og lyst til at være med. 

Lasse Bolander 
Bestyrelsesformand COOP

Søren Jakobsen

Executive Advisor & CEO

Agility Consulting Group

AFSLUTTET

WEBINAR: 23. April kl 10:00

Bestyrelsens arbejde med ”recovery planer” – hvordan forbereder vi os på ”the new normal”, og hvad har vi lært?

Alfred Josefsen

Bestyrelsesformand i bl.a. UNICEF Danmark, tidl. CEO i IRMA

Indlægsholder:
Alfred Josefsen, bestyrelsesformand i bl.a. UNICEF Danmark, tidl. CEO i IRMA

Vært

Steffen Tange, Partner & Cand.psych.aut. - Summit Consulting 


Vejledende temaer, som webinaret vil komme ind på:

- Hvilken rolle spiller bestyrelsen for tilvejebringelse af en ”recovery plan”?

- Hvilke udfordringer, overvejelser og forberedelser ligger til grund for en sådan plan?

- Hvad er det for en verden vi vender tilbage til – økonomisk, organisatorisk, menneskeligt og værdi- og holdningsmæssigt mv.? Og hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med virksomhedens ledelse?

- Hvad har vi lært af krisen? Hvilke nye erkendelser og evt. nye handlemønstre ønskes fremadrettet fastholdt? Og hvordan?

- Hvilke personlige tanker og refleksioner har rørt sig igennem de seneste uger/måneder ift. rollen som bestyrelsesmedlem/bestyrelsesformand?


Det bliver højaktuelt, inspirerende og live! Vi håber, at du har tid og lyst til at være med.


Steffen Tange

Partner, Cand.psych.aut.

Summit Consulting

Copyright © 2020 | Admincontrol | Agility Consulting Group | Summit Consulting